Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Dnia 20-01-2022 godz. 20:16:40

Poprawka 11-34

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2