Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu

Dnia 20-01-2022 godz. 20:15:39

Poprawka 6

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3