Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 17:30:12

Poprawka 3

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1