Narzędzia:

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Dnia 16-12-2021 godz. 17:26:50

Poprawka 1, 2

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1