Narzędzia:

Ustawa o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych

Dnia 16-12-2021 godz. 17:25:50

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 49 Przeciw: 49 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1