Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o pomocy społecznej

Dnia 16-12-2021 godz. 17:20:29

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2