Narzędzia:

Ustawa o dodatku osłonowym

Dnia 16-12-2021 godz. 17:18:47

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2