Narzędzia:

Ustawa o dodatku osłonowym

Dnia 16-12-2021 godz. 17:17:58

Poprawka 5

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3