Narzędzia:

Ustawa o dodatku osłonowym

Dnia 16-12-2021 godz. 17:17:29

Poprawka 4

Za: 97 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2