Narzędzia:

Ustawa o dodatku osłonowym

Dnia 16-12-2021 godz. 17:15:34

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 3 Przeciw: 94 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3