Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Dnia 16-12-2021 godz. 17:11:58

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2