Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Dnia 16-12-2021 godz. 17:11:26

Poprawka 3

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2