Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Dnia 16-12-2021 godz. 17:10:58

Poprawka 2

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2