Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie przyrody

Dnia 16-12-2021 godz. 17:10:31

Poprawka 1

Za: 50 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4