Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 16:12:19

Poprawka 2

Za: 51 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3