Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Dnia 16-12-2021 godz. 17:07:40

Poprawka 5

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3