Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z powołaniem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości

Dnia 16-12-2021 godz. 17:07:13

poprawka 1-4

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2