Narzędzia:

Ustawa o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025”, o ustanowieniu „Programu modernizacji Służby Więziennej w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 17:02:54

Poprawka 7, 17

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2