Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dnia 16-12-2021 godz. 16:56:53

Poprawka 6

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3