Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dnia 16-12-2021 godz. 16:56:24

Poprawka 5

Za: 1 Przeciw: 96 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3