Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dnia 16-12-2021 godz. 16:55:56

Poprawka 4

Za: 1 Przeciw: 97 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2