Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dnia 16-12-2021 godz. 16:55:27

Poprawka 3

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2