Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dnia 16-12-2021 godz. 16:54:58

Poprawka 2

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2