Narzędzia:

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z przedłużeniem realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020

Dnia 16-12-2021 godz. 16:53:46

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 48 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2