Narzędzia:

Ustawa o wyrobach winiarskich

Dnia 16-12-2021 godz. 16:51:47

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 95 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 2