Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o scalaniu i wymianie gruntów, ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych oraz ustawy o drogach publicznych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:49:01

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 73 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 25 Nie głosowało: 1