Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 16:10:36

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 96 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4