Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 16:43:24

Poprawka 8

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1