Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 16:42:25

Poprawka 7

Za: 52 Przeciw: 46 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2