Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 16:10:01

Poprawka 1, 2

Za: 52 Przeciw: 44 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 4