Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 16:39:43

Poprawka 2

Za: 97 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3