Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 16:39:20

Poprawka 1

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1