Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:36:39

Poprawka 29

Za: 98 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1