Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:36:12

poprawka 25

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3