Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:35:40

poprawka 19-24, 26-28, 32

Za: 98 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1