Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:33:57

Poprawka 17, 30

Za: 1 Przeciw: 98 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1