Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:32:52

Poprawka 16

Za: 51 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1