Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 16:09:22

Wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek

Za: 45 Przeciw: 50 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 4