Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:32:17

Poprawka 15

Za: 2 Przeciw: 94 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 3