Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:31:37

Poprawka 14

Za: 95 Przeciw: 3 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 1