Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:29:04

Poprawka 9

Za: 1 Przeciw: 96 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3