Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:28:13

Poprawka 8

Za: 51 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2