Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:27:43

Poprawka 7

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3