Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:27:12

Poprawka 6

Za: 52 Przeciw: 45 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2