Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:26:44

Poprawka 5

Za: 50 Przeciw: 47 Wstrzymało się: 1 Nie głosowało: 2