Narzędzia:

Zmiany w składzie komisji senackich

Dnia 16-12-2021 godz. 16:07:31

Wniosek o podjęcie uchwały

Za: 93 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 2 Nie głosowało: 5