Narzędzia:

Ustawa o ochotniczych strażach pożarnych

Dnia 16-12-2021 godz. 16:25:44

Poprawka 2

Za: 3 Przeciw: 94 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3