Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Dnia 16-12-2021 godz. 16:20:22

Poprawka 13

Za: 99 Przeciw: 0 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 1