Narzędzia:

Ustawa o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2022

Dnia 16-12-2021 godz. 16:19:23

Poprawka 11

Za: 50 Przeciw: 48 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 2