Narzędzia:

Ustawa o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

Dnia 16-12-2021 godz. 16:14:41

Przyjęcie ustawy wraz z poprawkami

Za: 96 Przeciw: 1 Wstrzymało się: 0 Nie głosowało: 3